IMPROVING THE FUNCTIONING EFFICIENCY OF THE LABOR PROTECTION SYSTEM

  • T. M. Tairova Public agency «National Scientific and Research Institute of Industrial Safety and Occupational Safety and Health», Kyiv, Ukraine
Keywords: labor protection, industrial injuries, risk-oriented method, modeling.

Abstract

Problematic issues of labor protection in Ukraine, which are primarily related to the ineffectiveness the system of management of occupational safety and the high level of occupational injuries in comparison with other countries, are particular importance and at the present stage require systematic study. The approaches to increasing the effectiveness of the SOUP that are proposed are based on the mathematical modeling of the "labor protection" system and the risk-oriented approach. To construct the mathematical model of the "labor protection system" it have been formed the set of indicators, which are characterizing the inputs of the external environment, the internal state of the system and its initial characteristics. The basic generalized indicators that describing each subsystem of the "labor protection system" were determined and the level of influence of each subsystem as well as their joint influence on the effectiveness of the functioning of the "labor protection" system were estimated. The assessment of the "labor protection" system was carried out according to the indicators of occupational injuries. The results, that were obtained, make it possible to unify and regulate the procedure for the development of scientifically grounded management decisions aimed at increasing the effectiveness of the functioning of the "labor protection" system at the sectoral and national levels.

References

Hohitashvili, H. H., Karchevsʹki, YE. T., Lapin, V. M. (2007). Upravlinnya okhoronoyu pratsi ta ryzykom za mizhnarodnymy standartamy: navch. posib. Kyyiv: Znannya. 367 s.

Lesenko, H. H., Tsybulʹsʹka, O. V., Nepohodʹyev, S. V. (2011). Do pytannya otsinky efektyvnosti funktsionuvannya systemy upravlinnya okhoronoyu pratsi na pidpryyemstvi. Problemy okhorony pratsi v Ukrayini, 20, 129–139.

Vodyanyk, A. O., Tkachuk, K. N. (2005). Doslidzhennya vplyvu na prychyny vyrobnychoho travmatyzmu faktoriv zovnishnʹoho seredovyshcha. Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya, 20, 50–58.

Dyehtyarenko, H. YE., Vodyanyk, A. O., Churkin, V. V., Telychko, K. E. (2001). Dynamika travmatyzmu v Ukrayini v umovakh zminyuvannya obsyahiv vyrobnytstva. Problemy okhorony pratsi v Ukrayini, 4, 24–29.

Yesypenko, A. S. Tairova, T. M., Slipachuk, O. A. (2014). Otsinka stanu i problemy promyslovoyi bezpeky ta okhorony pratsi v ryzykonebezpechnykh haluzyakh ekonomiky Ukrayiny. Seriya «Vuhledobuvna haluzʹ», Kyyiv. 64 s.

Yesypenko, A. S., Romanenko, N. V., Slipachuk, O. A. (2008). Doslidzhennya kharakteru vplyvu nahlyadovoyi diyalʹnosti za okhoronoyu pratsi na stan vyrobnychoyi bezpeky. Problemy okhorony pratsi v Ukrayini, 15, 9–17.

Kruzhylko, O. YE. (2008). Eksperymentalʹne doslidzhennya vplyvu pokaznykiv nahlyadovoyi diyalʹnosti na stan okhorony pratsi pidpryyemstv. Problemy okhorony pratsi v Ukrayini, 15, 3–8.

Kruzhylko, O. YE., Kyrychenko, YU. A., Demchuk, H. V. et al. (2013). Matematychne modelyuvannya koefitsiyenta vazhkosti vyrobnychoho travmatyzmu na pidpryyemstvakh vuhilʹnoyi promyslovosti. Problemy okhorony pratsi v Ukrayini, 25, 67–72.

Kruzhylko, O. YE., Tkachuk, K. N., Polukarov, O. I. (2012). Pobudova ta doslidzhennya matematychnoyi modeli koefitsiyenta tyazhkosti vyrobnychoho travmatyzmu na pidpryyemstvakh vuhilʹnoyi promyslovosti. Problemy okhorony pratsi v Ukrayini, 22, 27–31.

Maystrenko, V. V., Kruzhylko, O. YE. (2013). Osoblyvosti stvorennya informatsiyno-analitychnoyi systemy ta analizu nahlyadovoyi diyalʹnosti na osnovi materialiv perevirok. Problemy okhorony pratsi v Ukrayini, 25, 59–66.

Poryadok provedennya rozsliduvannya ta vedennya obliku neshchasnykh vypadkiv, profesiynykh zakhvoryuvanʹ i avariy na vyrobnytstvi. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 30 lystopada 2011 r. № 1232.

Published
2019-07-02
How to Cite
Tairova, T. M. (2019). IMPROVING THE FUNCTIONING EFFICIENCY OF THE LABOR PROTECTION SYSTEM. Labour Protection Problems in Ukraine, 35(1), 3-8. https://doi.org/10.36804/nndipbop.35-1.2019.3-8