SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF OPTIMIZATION OF HYDROAEROINE AIR COMPOSITION IN PUBLIC PREMISES FOR PERSONS WITH SPECIAL NEEDS

Keywords: concentration of air ions, air ionization, air quality, ultrasonic ionization, production room, air indicators, persons with special needs, mineralization.

Abstract

The purpose of this work is scientific substantiation and optimization of hydroaeroionic composition of air in public places to create safe living and working conditions for people with special needs using a modern ultrasonic ionizer. Measurements were performed by the developed method using an air saion counter "Sapphire 3K" and using a thermoanemometer TM-4001. To perform the analysis of experimental research data, the method of mathematical planning of the experiment according to the scheme of rotatable central composite planning (RCCP) was used, which is based on regression analysis. The possibility of using for the process of hydroaeroionization of premises where there are people with special needs of saline solutions of different degrees of concentration to increase the concentration of negative ions has been investigated. Analysis of experimental data showed that increasing the concentration of saline solutions leads to a decrease in the intensity of formation of hydroaeroions in the room. Minimizing the mineralization of water will allow you to get the optimal concentration of hydroaeroions with artificial ionization of the room where people with disabilities are. Mathematical processing of the obtained data allowed to establish the combined effect of indoor air velocity (v) and distance to UGA (s) on the concentration of positive and negative aerons when using mineralized water of different degrees of concentration. The obtained result can be applied at designing and development of control system of the ultrasonic generator of air ions for the purpose of creation of the most comfortable high-quality ionized air in rooms where there are persons with special needs.: Synthesized regression models of concentrations of hydroaeroions, which describe the relationship between the velocity of air in the room and the distance to the ultrasonic generator of air ions during artificial ionization of rooms for people with special needs. The adequacy of the models is checked by the coefficient of determination, which proves the high level of correlation of the system coefficients.

References

Hihiienichna klasyfikatsiia pratsi za pokaznykamy shkidlyvosti ta nebezpechnosti faktoriv vyrobnychoho seredovyshcha, vazhkosti ta napruzhenosti trudovoho protsesu. Derzhavni sanitarni normy ta pravyla, zatverdzheno Nakazom MOZ vid 08.04.2014 № 248.

Shevchenko E. V., Korzhuev A. V. (2010). Izuchenie vliyaniya aeroionov na organizm cheloveka v pervoy polovine ХХ stoletiya: kratkiy istoricheskiy obzor. Sibirskiy meditsinskiy zhurnal. 2010, 1, 131–133. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-vliyaniya-aeroionov-na-organizm-cheloveka-v-pervoy-polovine-hh-stoletiya-kratkiy-istoricheskiy-obzor/viewer

Perez, V., Alexander, D. D., & Bailey, W. H. (2013). Air ions and mood outcomes: a review and meta-analysis. BMC psychiatry, 13, 29. URL : https://doi.org/10.1186/1471-244X-13-29

Sukach S. V., Sydorov O. V. (2016). Metodolohichni zasady pidvyshchennia yakosti kontroliu aeroionnoho skladu povitria vyrobnychoho seredovyshcha. Problemy okhorony pratsi v Ukraini. 32. 127–133. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pop_2016_32_16.

Tolkunov I. A., Maryinyuk V. V., Popov I. I., Ponomar V. V. (2008). Nekotoryie aspektyi obespecheniya normativnogo aeroionnogo rezhima rab ochey sredyi pomescheniy spetsIalnogo naznacheniya MChS Ukrainyi. Problemyi chrezvyichaynyih situatsiy. 8, 198–206. URL : https://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfEmergencies/vol11/Tolkunov.pdf

Serhii Sukach, Tatyana Kozlovs’ka, Ihor Serhiienko, Oleksiy Khodakovskyy, Iaroslav Liashok, Oleksandr Kipko (2018). Studying and substantiation of the method for normalization of air­ionic regime at industrial premises at the ultrasonic ionization of air. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 4/10 (94). 36–45 https://doi.org/10.15587/36-45 1729-4061.2018.141060

Hmelev V. N., Slivin A. N., Barsukov R. V. (2010). Primenenie ultrazvuka vyisokoy intensivnosti v promyishlenosti. Altayskiy gos. tehn. un-t, Biyskiy tehn. in-t. Biysk : Izd-vo Altayskogo gos. tehn. un-ta, 203 s. URL : https://www.twirpx.com/file/844825

Published
2020-12-29
How to Cite
Chenchevoi, V., Danova, K., Chencheva, O., Perekrest, A., & Hrigorieva, D. (2020). SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF OPTIMIZATION OF HYDROAEROINE AIR COMPOSITION IN PUBLIC PREMISES FOR PERSONS WITH SPECIAL NEEDS. Labour Protection Problems in Ukraine, 36(4), 8-15. https://doi.org/10.36804/nndipbop.36-4.2020.8-15