METHODICAL APPROACHES TO COMPLEX SANITARY AND HYGIENIC EVALUATION OF WELDING TECHNOLOGIES AND MATERIALS BASED ON MATHEMATICAL MODELING

Keywords: welding; harmful and dangerous factors; mathematical modeling; risk; protection measures; welding aerosol; information and analytical system.

Abstract

The purpose of this article is to develop methodological approaches to a complex sanitary and hygienic assessment of welding materials based on modern methods of mathematical modeling. An ideological structure of a computerized database is proposed, which would allow to collect and edit data on welding materials and welding modes, to systematize them, as well as to display the necessary user information on the screen by processing various requests. The complex of harmful and dangerous factors accompanying welding processes is analyzed. The method of mathematical modeling of the dependence of the intensity of welding aerosol release on the set of technological factors is given and the necessity of its improvement is argued. The urgency of creating an information-analytical system of complex sanitary assessment of welding materials for the selection of optimal, from a hygienic point of view, welding technologies is substantiated. The advantages and disadvantages of the existing developments of information-analytical systems of managerial decision-making in the welded production are given. The structure and conceptual aspects of creating a new database for the computer system of information support of complex sanitary and hygienic assessment of welding technologies and materials, in accordance with modern requirements of the standard DSTU ISO 15011- 4: 2008.

References

Berezutskyi, V. V., Khondak, I. I. (2018). Zvariuvannia metalevykh vyrobiv ta bezpeka. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI». Ser.: Innovatsiini tekhnolohii ta obladnannia obrobky materialiv u mashynobuduvanni ta metalurhii, 241 (1317), 91–102.

Demetska, O. V., Andrusyshyna, I. M. Tkachenko, T. Yu., Luk’ianenko, A. O., Polukarov, Yu. O. (2017). Nanorozmirni fraktsii tverdoi skladovoi zvariuvalnykh aerozoliv, shcho utvoriuiutsia pid chas zvariuvannia pokrytymy elektrodamy zi znyzhenym vmistom khromu (VI). Tekhnichni nauky ta tekhnolohii, 1 (7), 79–86.

Levchenko, O. H., Polukarov, Yu. O. (2020). Peredumovy rozroblennia novoi informatsiino-analitychnoi systemy otsinky kompleksu shkidlyvykh i nebezpechnykh faktoriv pid chas zvariuvannia ta sporidnenykh tekhnolohii. Heoinzheneriia, 1, 57–65.

Polukarov, Yu., Demchuk, H., Ilchuk, O., Zemlyanska, O., Kachynska, N. (2020). Technical and organizational measures and means of ensuring the safety of the production process. Asia Life Sciences, Sup. 22(2), 639–651.

Demchenko, V. F., Levchenko, O. G., Metlitskiy, V. A., Kozlitina, S. S. (2001). Informatsionno-poiskovaya sistema gigienicheskih harakteristik svarochnyih aerozoley. Svarochnoe proizvodstvo, 8, 41.

Kosnac, L. (1981). Catalogue of solid and gaseous substances formed during brazing, welding and cutting. IIW VIII-973-81, 4. 7.Machaczek, S. & Matusiak, J. (1994). Katalog charakterystyk materialow spawalniczych pod wzgledem emisji zanieczyszczen.

Gliwice: Instytut spawalnictwa, 63.

Programy komputerowe dla potrzeb spawalnictwa. (1994). Gliwice: Instytut spawalnictwa, 40.

DSTU ISO 15011-1:2008. (2011). Okhorona zdorov’ia ta bezpeka u zvariuvanni ta sporidnenykh protsesakh. Laboratornyi metod vidbyrannia aerozoliv i haziv, utvoriuvanykh pid chas duhovoho zvariuvannia. Chastyna 1. Vyznachennia rivnia vydilen i vidbir prob dlia analizu mikrochastynok aerozoliv. Vyd. ofits. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 8.

DSTU ISO 15011-2:2008. (2011). Okhorona zdorov’ia ta bezpeka u zvariuvanni ta sporidnenykh protsesakh. Laboratornyi metod vidbyrannia aerozoliv i haziv, utvoriuvanykh pid chas duhovoho zvariuvannia. Chastyna 2. Vyznachennia rivnia vydilen haziv, za vyniatkom ozonu. Vyd. ofits. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 10.

DSTU ISO 15011-4:2008. (2011) Okhorona zdorov’ia ta bezpeka u zvariuvanni ta sporidnenykh protsesakh. Laboratornyi metod vidbyrannia aerozoliv i haziv. Chastyna 4. Forma dlia zapysu danykh pro aerozoli. Vyd. ofits. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 20.

DSTU ISO/TS 15011-5:2008. (2011) Okhorona zdorov’ia ta bezpeka u zvariuvanni ta sporidnenykh protsesakh. Laboratornyi metod vidbyrannia aerozoliv i haziv. Chastyna 5. Identyfikatsiia produktiv teplovoi destruktsii, utvoriuvanykh pid chas duhovoho zvariuvannia chy rizannia vyrobiv, shcho tsilkom abo chastkovo skladaiutsia z orhanichnykh materialiv. Vyd. ofits. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 14.

Kruzhylko, O. Ye., Storozh, Ya. B., Huts, V. S., Polukarov, Yu. O., Zemlianska, O. V. (2017). Prohnozuvannia profesiinoi zakhvoriuvanosti zvarnykiv zalezhno vid umov pratsi. Visnyk Kremenchutskoho natsionalnoho universytetu imeni Mykhaila Ostrohradskoho, 6 (107), 129–135.

Levchenko, O. H., Bulat, A. V. (2010). Vplyv vydu elektrodnoho pokryttia na hihiienichni kharakterystyky aerozoliv, shcho utvoriuiutsia pry zvariuvanni vysokolehovanykh stalei. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut». Seriia «Hirnytstvo», Vyp. 19, 171–177.

Serenko, V. A. (2015). Uroven vydeleniia svarochnykh aerozolei pri svarke pokrytymi elektrodami. Universitetskaia nauka- 2015 : tez. dokl. zezhdunar. nauch.-tekhn. konf. (Mariupol, 19–20 maia 2015 g.), GVUZ “PGTU”, 119–120.

Published
2021-03-31
How to Cite
Levchenko, O., Kruzhilko, O., & Polukarov, Y. (2021). METHODICAL APPROACHES TO COMPLEX SANITARY AND HYGIENIC EVALUATION OF WELDING TECHNOLOGIES AND MATERIALS BASED ON MATHEMATICAL MODELING. Labour Protection Problems in Ukraine, 37(1), 3-8. https://doi.org/10.36804/nndipbop.37-1.2021.3-8