STUDY OF WASTE MANAGEMENT PROBLEMS OF WORN-OUT TIRES IN UKRAINE

  • L. А. Serbinova Public agency «National Scientific and Research Institute of Industrial Safety and Occupational Safety and Health», Kyiv, Ukraine
Keywords: environmental safety, recycling, resource waste, worn-out tires.

Abstract

Was analyzed the situation that has developed in Ukraine on the treatment of waste tires. The study was conducted through a systematic review of open sources, such as laws and web sources of scientific literature of various formats and disciplines of publication, and their analysis. The analysis showed that the total number of registered vehicles in Ukraine increases every year, and, accordingly, the amount of waste increases. Also was reviewed the legislative and regulatory framework for the treatment of waste vehicles. However, today there remain unresolved problems of waste management vehicles in Ukraine at the legislative level. Improving the collection, processing and disposal of certain types of waste as secondary raw materials will qualitatively improve the conditions for implementing the main goal of Ukrainian waste legislation - minimizing them to prevent losses of material and energy resources and negative impacts on the environment and human health while improving the competitiveness of domestic industries and services encourage waste producers and local authorities to consistently implement the innovations needed for this Onno-investment activities.

References

Sasov, A. A., Skornyakov, É. S., Korobochka, A. N., Rudasev, V. B. (2009). Perspektyvy razvytyya v Ukrayne tekhnolohyy pererabotky yznoshennykh avtomobylʹnykh y traktornykh shyn. Visnyk Donetsʹkoho instytutu avtomobilʹnoho transportu, 4, 122–126.

Pat. 56698 Ukrayina, MPK B29B 17/00. Sposib pererobky znoshenykh shyn zahalʹnoho pryznachennya ta velykohabarytnykh avtomobilʹnykh shyn / Skornyakov E. S., Korobochka O. M., Sasov O. O., Aver'yanov V. S.; Zayavnyk i patentovolodar Dniprodzerzhynsʹkyy derzhavnyy tekhnichnyy universytet. – № u2010 08087; zayavl. 29.06.2010; opubl. 25.01.2011, Byul. № 2. – 3 s.

Perlyna, ZH. V., Shuvalov, YU. A. (2012). Pererabotka yspolʹzovannykh shyn: mezhdunarodnyy opyt. Tverdye bytovye otkhody, 12(77), 58–65.

Bazelʹsʹka konventsiya pro kontrolʹ za transkordonnym perevezennyam nebezpechnykh vidkhodiv ta yikh vydalennyam. Available: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_022.

Dyrektyva Yevropeysʹkoho parlamentu ta Rady 2008/98/YES vid 19 lystopada 2008 roku pro vidkhody. Available: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32008L0098&qid=1500878760131&rid=1.

Pro vidkhody: Zakon Ukrayiny vid 5 berez.1998 r. № 187/98 (1998). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), 36–37, 242.

Skornyakov, E. S., Korobochka, O. M., Sasov, O. O. (2009). Problemy pererobky znoshenykh avtomobilʹnykh shyn. Matematychni problemy tekhnichnoyi mekhaniky–2009: Mizhnar. nauk. konf. Dniprodzerzhynsʹk–Dnipropetrovsʹk, 185–187.

Berezyuk, A. P., Ishchenko, V. A. (2013). Analiz sposobiv utylizatsiyi vidpratsʹovanykh avtomobilʹnykh shyn. Vid zapovidannya do zbalansovanoho pryrodokorystuvannya: Mizhnar. nauk. konf. Donetsʹk, 105–106.

Plyatsuk, L. D., Huretsʹ, L. L., Budʹonnyy, O. P. (2007). Utylizatsiya humovykh vidkhodiv. Visnyk KDPU im. M. Ostrohradsʹkoho, 5/2007(46), Ch. 1, 152–154.

Pro dodatkovi zakhody shchodo vdoskonalennya systemy zbyrannya, zahotivli ta utylizatsiyi vidkhodiv yak vtorynnoyi syrovyny: Analiz rehulyatornoho vplyvu do proektu postanovy Kabinetu Ministriv Ukrayiny. Available: http://old.menr.gov.ua/normbaza/regulatory/554-proekty-rehuliatornykh-aktiv.

Tekhnolohiya utylizatsiyi ta pererobky shyn. Available: http://ecogreenline.com.ua/ua/articles/21]

Verlan, T. L., Martynenko, A. P. (2010). Obladnannya dlya pererobky znoshenykh shyn. Visnyk KNTU, 338–341.

Poryadok orhanizatsiyi zboru vid naselennya nebezpechnykh vidkhodiv v chastyni pobutovykh (khimichni dzherela strumu, rtutni lyuminestsentni lampy, vysokotekhnolohichne smittya ta inshe) ta podalʹshoyi yikh utylizatsiyi. Available: http://golos.kievcity.gov.ua/files/2014/6/19/rozdil-3.pdf.

Pat. 75794 Ukrayina, MPK6 V65V 25/00. Sposib pidhotovky do transportuvannya vidpratsʹovanykh avtomobilʹnykh shyn / Ivanov V. A.; Malyy V. S.; Khokhlov L. T.; Kurachenkov V. O.; Zayavnyk i patentovolodar kolektyv avtoriv. – № 20040806386; zayavl. 02.08.2004; opubl. 15.05.06, Byul. № 5. – 5 s.

Sposib utylizatsiyi avtomobilʹnykh shyn «Mahnitnyy udar». Available: http://www.dt.ua/3000/3100/31479.

Pat. 56698 Ukrayina, MPK6 B29B 17/00. Sposib pererobky znoshenykh shyn zahalʹnoho pryznachennya ta velykohabarytnykh avtomobilʹnykh shyn / Skornyakov E. S., Korobochka O. M., Sasov O. O., Aver'yanov V. S.; Zayavnyk i patentovolodar Dniprodzerzhynsʹkyy derzhavnyy tekhnichnyy universytet. – № u201008087; zayavl. . 29.06.2010; opubl. . 25.01.2011, Byul. № 2. – 3 s.

Published
2019-07-02
How to Cite
SerbinovaL. А. (2019). STUDY OF WASTE MANAGEMENT PROBLEMS OF WORN-OUT TIRES IN UKRAINE. Labour Protection Problems in Ukraine, 35(1), 15-19. https://doi.org/10.36804/nndipbop.35-1.2019.15-19