INVESTIGATION OF THE GLOBAL PROBLEMS IMPACT ON OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH IN UKRAINE

  • O. Kruzhilko Public Agency "National Scientific and Research Institute of Industrial Safety and Occupational Safety and Health" http://orcid.org/0000-0001-8624-1515
  • M. Lysyuk Public Agency "National Scientific and Research Institute of Industrial Safety and Occupational Safety and Health"
Keywords: labour protection, occupational injuries, occupational disease, danger

Abstract

The aim of this work is to study the impact of global problems on labour protection in Ukraine to determine ways to improve labour protection measures that are traditionally used. To identify the impact of global problems on labour protection in Ukraine, a brief conceptual analysis of approaches to the labour protection management was carried out, both in Ukraine and internationally. The evaluative criterion for the hazards impacts significance was the injuries and morbidity indicators values – the frequency and severity and the risk levels of the negative consequences onset from these effects, dependent on them. It is established that the global problems in the field of OSH management in Ukraine and other developing countries are similar. To apply the program-oriented principle of planning the priority of measures to eliminate or reduce hazards, it is proposed to use their typification. The proposed hazard typification is based on legislative and regulatory documents in force in Ukraine, but can be adapted for other countries. The practical value of the study lies in the fact that the main hazards determining occupational injuries and occupational  morbidity in Ukraine are identified and systematized. The main ways of improving the labour protection state are highlighted, among which there is a development of risk factors assessment scale for their quantitative assessment; development and implementation of modern information systems for timely accounting and analysis of identified hazards. The originality of the approach to OSH management is the analysis of the probl ems of injuries and morbidity at work as a general (global) problem requiring a unified approach to its solution, but with mandatory consideration of the subjective characteristics of its origin.

References

Kajiki, S., Mori, K., Kobayashi, Y., Hiraoka, K., Fukai, N., Uehara, M., Nakanishi, S. (2019). Developing a global occupational health and safety management system model for Japanese companies. Journal of Occupational Health, 00, 1–13. DOI: 10.1002/1348-9585.12081.

Tsopa, V. (2019). Intehratsiya system upravlinnya vtratamy, povʺyazanymy z zhyttyam i zdorovʺyam lyudey na osnovi keruvannya ryzykamy ta ISO 45001–2018. Okhorona pratsi. Dodatok, 7, 32–46.

Okhorona pratsi. Terminy ta vyznachennya osnovnykh ponyatʹ – DSTU 2293: 2014.

ILO (2014). Decent Work Country Programme 2014-15: Ethiopia/International Labour Organization, ILO Country Office for Ethiopia and Somalia. - Addis Ababa: ILO, 2014.

World Health Organization (2010). The health promoting work place. Available: http://www.cepis.org.pe/bvsast/i /full text/whp/whp.html.

Jilcha, K., Kitaw, D. (2016). A literature review on global occupational safety and health practice & accidents severity. International Journal for Quality Research, 10(2), 279–310. DOI: 10.18421/IJQR10.02-04.

Soehod, K.B., Laxman, L.K.P. (2007). Law On Safety And Health In Malaysia. University of Teknology Malaysia.

Tadesse, T., Kumie, A. (2007). Prevalence and factors affecting work-related injury among workers engaged in Small and Medium-scale industries in Gondar wereda, North Gondor zone, Amhara Regional State, Ethiopia. Ethiopian Journal Of Health Development, 21(1). DOI: 10.4314/ejhd.v21i1.10028.

Ashford, N.A., Caldart, C.C. (1996). Technology, work, and health. In: Technology, Law, and the Working Environment. Rev ed. Washington, DC: Island Press: 1–40.

Swuste, P., Eijkemans, G. (2002). Occupational Safety, Health, and Hygiene in the Urban Informal Sector of Sub-Saharan Africa: An Application of the Prevention and Control Exchange (PACE) Program to the Informal-sector Workers in Healthy City Projects. International Journal Of Occupational And Environmental Health, 8(2), 113-118. DOI: 10.1179/107735202800338920.

Joubert, D.M. (2002). Occupational health challenges and success in developing countries: a South African perspective. International Journal of Occupational Environmental Health, 8, 119–124.

Gyekye, S.A. (2010). Occupational safety management: The role of causal attribution. International Journal of Psychology, 45(6), 405–416.

Alkilani, S.Z., Jupp, J., Sawhney, A. (2013). Issues of construction health and safety in developing countries: a case of Jordan. Australasian Journal of Construction Economics and Building, 13(3), 141-156. doi.org/10.5130/CEB.v13i3.3301.

Pro kryteriyi otsinky stupenya ryzyku: postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 06.02.2019 r. № 223.

Kundiyev, YU.I., Nahorna, A.M., Sokolova, M.P., Kononova, I.H. (2013). Dynamika profesiynoyi zakhvoryuvanosti v Ukrayini ta dosvid instytutu medytsyny pratsi NAMN Ukrayiny. Ukrayinsʹkyy zhurnal z problem medytsyny pratsi, (4 (37)), 11–20.

Yesypenko, A.S., Tairova, T.M., Slipachuk, O.A. (2014). Otsinka stanu i problem promyslovoyi bezpeky i okhorony pratsi v ryzykonebezpechnykh haluzyakh ekonomiky. Kyyiv: DU «NNDIPBOP», 64 s.

Yesypenko, A.S., Tairova, T.M., Radionov, M.O. (2012). Analiz vyrobnychoho travmatyzmu v rehionakh Ukrayiny ta obgruntuvannya zakhodiv shchodo yoho zapobihannya. Kyyiv: DU «NNDIPBOP», 106 s.

Natsionalʹnyy profilʹ z bezpeky ta hihiyeny pratsi. Ukrayina (proekt). Kyyiv: DU «NNDIPBOP», 2010. 51 s.

Natsionalʹnyy profilʹ z bezpeky ta hihiyeny pratsi. Ukrayina. Kyyiv: MOP, 2018. 280 s.

Zdanovsʹkyy, V.H., Dyenʹhin, A.P., Podobyed, I. M. (2015). Promyslova bezpeka u hirnychodobuvniy haluzi. Kyyiv: DU «NNDIPBOP», 377 s.

Nahorna, A.M., Vitte, P.M., Sokolova, M.P. ta in. (2012). Otsinka ryzyku rozvytku profesiynykh zakhvoryuvanʹ u pratsivnykiv metalurhiynoyi, vuhilʹnoyi promyslovosti ta mashynobuduvannya Ukrayiny. Ukrayinsʹkyy zhurnal z problem medytsyny pratsi, 3, 3–13.

Sotsialʹno-ekonomichni naslidky epidemiyi VIL/SNIDU v Ukrayini. Kyyiv: Minsotspolityky Ukrayiny, MOP, 2008. 128 s.

Systemnyy ohlyad problem ryzykiv i profilaktyky tuberkulʹozu na robochomu mistsi. Kyyiv: MOP, DU «IMP NAMU», 2009. 183 s.

Okhrana truda: chelovecheskyy faktor y hosudarstvennyy kontrolʹ. Kyyiv: NNYPBOT, VNYYOÉT, 2008. 116 s.

Shevchenko, V.H. (2016). Nauchno-metodycheskye osnovy otsenky psykhofyzyolohycheskykh kharakterystyk rukovodyteley uchastkov uholʹnoy shakhty. Kyyiv: Naukova dumka. 253 s.

Kalnysh, V.V. (2013). Psykhofyzyolohycheskaya ekspertyza kak klyuchevoe zveno professyonalʹnoho otbora y monytorynha professyonalʹno vazhnykh kachestv spetsyalystov, rabotayushchykh v uslovyyakh s povyshennoy opasnostʹyu. Ukrayinsʹkyy zhurnal z problem medytsyny pratsi, 1, 14–22.

Pytannya Aparatu Rady natsionalʹnoyi bezpeky i oborony Ukrayiny: Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 18.10.2019 r. № 764/ 2019.

Kachanov, S., Mamatova, T. (2009). Systemno-protsesnyy pidkhid shchodo analizu diyalʹnosti z derzhavnoho nahlyadu i kontrolyu. Standartyzatsiya. Sertyfikatsiya. Yakistʹ, 2,15–21.

Published
2019-12-09
How to Cite
Kruzhilko, O., & Lysyuk, M. (2019). INVESTIGATION OF THE GLOBAL PROBLEMS IMPACT ON OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH IN UKRAINE. Labour Protection Problems in Ukraine, 35(2), 3-7. https://doi.org/10.36804/nndipbop.35-2.2019.3-7